Anbefalinger til god fondsledelse

God Fondsledelse

Anbefalinger til god fondsledelse

”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1/1 – 31/12 2022.

Anbefalinger for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af anbefalingerne for god fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside: www.godfondsledelse.dk.