Seniorboliger på Brogaarden

Seniorboliger på Brogaarden under udvikling

Velkommen på Brogaardens Senior Resort

Brogaarden bygger bro mellem fondens historie, nutiden og fremtiden. Vi bygger bro mellem mennesker, der er forskellige i stærke fællesskaber. Det giver også mening, at vi bruger alt, hvad vi tjener, på fondens almennyttige arbejde for børn og unge med handicap eller særlige behov. Alle vores gæster er således med til at bygge bro og skabe samfundsværdi.

Broerne til alting begynder i hjertet af Danmark, i Middelfart, og på Brogaarden. Helt bogstaveligt bygger vi bro mellem Øst- og Vestdanmark. Brogaarden er, det siger vores gæster i hvert fald, et fantastisk sted. Vi har plads til alle, der ønsker tryghed, dejlige faciliteter og hjemmelavet mad, og vi har et personale med let til smil og latter og med hjertet på rette sted. Det handler om gode lærings- og udviklingsmuligheder for børn, unge og voksne. Og naturoplevelserne er lige uden for døren. Vi kalder det fællesskab på tværs.

Vores mangfoldighed er vores styrke, og vi insisterer på, at vores gæster skal være i centrum. Uanset om det er Emil på 4 år med funktionsnedsættelse, ledere, pædagoger eller de praktikanter fra Middelfart Kommune, I møder på Brogaarden, og som af den ene eller anden årsag skal have støtte og opbakning til at komme videre i livet. Alle skal have mulighed for at lære det, de kan. Vi kalder det sans for sammenhæng. Vi kalder det den direkte vej. Vi tror ikke på grænser. Vi tror på, at der altid er en bro.

Nu bygger vi en ny bro. En bro til fællesskab mellem generationer, når vi udvider Brogaarden med et Senior Resort for generationen +55.

Vi har fokus på fællesskab. Vi tror på, at der skal være kort fra tanke til handling, og at tingene fungerer allerbedst, når vi sammen med vores gæster udvikler os. Som beboer, skal du derfor være med til at udvikle Senior Resortet. Materialet er vores tanker. Men vi tror på, at virkeligheden bliver meget bedre, når vi sammen har fået nogle erfaringer, har mødt naboerne og skabt liv i og omkring boligerne og Brogaarden.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 6440 1700 eller på e-mail bolig@pindstrupfonden.dk.

Udlejning og fremvisning sker igennem ejendomsmægler Estate Strandstoft i Middelfart. Læs mere her.

Find din bolig her.

Læs brochuren

Senior resort på Brogaarden bruchure

Download prislisten

Seniorboliger

Hent ansøgningsskema

Senior resort på Brogaarden

Information om seniorboliger på Brogaarden

Brogaarden er den del af Pindstrup Fonden. En fond, som driver to kursus- og konferencecenter i Pindstrup Centret på Djursland og Brogaarden i Middelfart. Fonden er en erhvervsdrivende fond med det almennyttige formål;  at bidrage til integration mellem børn og unge med eller uden handicap. Pindstrup Fonden fejrede 50-årsjubilæum i 2021.

Familiekurser og ferielejre for børn med særlige behov er blot nogle af de aktiviteter, som Brogaarden tilbyder, og som betyder en verden til forskel for forældregrupper med børn med handicap. Fonden har tilknyttet ca. 150 frivillige voksne, som medvirker til afvikling af aktiviteterne i samarbejde med professionelle samarbejdspartnere og fagpersoner. Fondens formål udmøntes også ved at stille rammer og faciliteter til rådighed for handicap-, sygdomsbekæmpende, patient- og andre almennyttige organisationer på attraktive vilkår. Da en del organisationer i stor udstrækning også er baseret på frivillige, afvikles mange af aktiviteterne i weekenderne. Herudover drives almindelig møde- og konferencevirksomhed for private og offentlige virksomheder. Netop dette særlige spændingsfelt mellem to hovedaktiviteter skaber en helt speciel og unik atmosfære. Brogaarden er derfor ikke et traditionelt hotel- eller kursuscenter.

Fællesskaber gennem generationer

Vi oplever mange weekender, hvor samværet mellem børn og ældre går op i en højere enhed. Børn med eller uden handicap er på weekend med deres forældre på Brogaarden. Samtidig er ældre ægtepar, hvor den ene måske har demens, på kursus med Alzheimerforeningen. Helt naturligt opstår sociale relationer mellem generationer. Hvor børnene derhjemme tit finder relationer på de sociale medier, opstår der på Brogaarden fysisk samvær, og gæsterne mødes på tværs af skel og baggrund. De ældre gæster ser måske ikke deres egne børn og børnebørn i det omfang,  de kunne ønske sig, da de har alt for travlt. Ofte bliver det kun til et opkald på Messenger.

En del af de børn, som kommer på Brogaarden, har sociale udfordringer. Det samme har f.eks. ægtepar, hvor demens giver udfordringer i hverdagen. Der er ikke overskud til at passe de sociale relationer, hvilket i mange situationer gør det endnu sværere for den pårørende.

Helt naturligt træder de ældre gæster tit ind i en rolle som reservebedste. De gennemskuer, bevidst eller ubevidst, at mange forældre er pressede. Både i deres dagligdag i hjemmet, men i særdeleshed også pga. en bekymring for, om deres børn nu opfører sig ordentligt på Brogaarden. Så er det vi oplever, at reservebedste i pauserne er ude at gå med børnene, de læser historier eller leger udenfor. Børnene trives og er slet ikke så umulige, som forældrene frygtede. Forældrene er lettede og taknemmelige.

En idé opstår

Brogaarden er en gammel højskole, som Pindstrup Fonden købte efter en konkurs i 2001. På Brogaarden ligger nogle gamle lærerboliger fra højskolens tid. I dag benyttes disse til andet formål, bl.a. langtidsudleje til håndværkere i forbindelse med store byggeprojekter i Fredericia. En weekend drøftede to ægtepar boligerne, og spurgte ind til, om de kunne leje dem. De havde virkelig nydt weekenden og det liv, de oplevede på Brogaarden, og syntes, det kunne være et skønt og trygt sted at bo. Det ene ord tog det andet og endte i en meget spændende samtale i gårdhaven. Men desværre var boligerne jo optaget, så vi kunne ikke indfri deres ønske.

Interessen og deres begejstring satte dog spor. Løsningen lå lige for vores fødder og uden for døren. Kunne fonden forene de i forvejen positive erfaringer med børn og ældre generationer og det aktive liv på kursuscentert med et senior resort/-fællesskab? Højskolens gamle motto ”vi bygger bro” blev pludselig aktuel igen, når vi taler om at bygge bro mellem generationer. Og heldigvis var fondsmyndighederne med på idéen, og godkendte, at fonden kan bygge et senior resort med udlejningsboliger.

Ensomhed blandt ældre er et stort samfundsproblem, som kun vokser de kommende år. En undersøgelse i Realdania viser, at 104.000 ældre føler sig ensomme. Og der bliver kun flere og flere ældre, som er en udfordring for boligmarkedet, da udbuddet af boliger ikke modsvarer fremtidens krav. Fonden tror på baggrund af drøftelser med kommunen, borgere, gæster og professionelle inden for ældreområdet, at vi kan forene klimavenlige boliger i høj kvalitet, beliggende i naturskønne områder, med et aktivt kursuscenter med mange forskelligartede gæster og gode fysiske rammer, og dermed skabe et unikt fælles mødested, der fremmer sociale relationer og nye fællesskaber.

Brogaardens Senior Resort består af tre cirkelslag beliggende øst for kursuscentert.

Hvert cirkelslag har 18 boliger. Boligerne er indpasset i naturen, så muligheden for et aktivt udeliv bliver en naturlig del af hverdagen. Boligerne er tilpasset generationen +55, som ønsker færre kvadratmeter, fællesskab med naboerne, og minimalt havearbejde. Men i modsætning til traditionelle bofællesskaber med boliger centerret omkring et fælleshus, inddrager vi de attraktive fællesarealer på kursuscentert, hvor du som beboer er gæst på lige fod med alle Brogaardens øvrige gæster. Selvfølgelig kun i det omfang, du ønsker det.

Boligerne er i ét plan på ca. 70 m2, 5 m2 redskabsrum/depot + 10 m2 havestue, der skal være med til at trække naturen ind i boligen. Boligerne rummer stue i forening med køkken, soveværelse, bad og et mindre disponibelt rum. Overordnet set er det vigtigt, at alle er bevidste om, at selv om vi bor i selvstændige boliger, kan boligen ikke i alle henseender sammenlignes med et parcelhus eller en villa. Man bor meget tættere på sine naboer, og derfor må individualismen i begrænset omfang vige for fællesskabet.

For blot at nævne nogle få eksempler, så må man ikke feste larmende og spille højt på musikanlægget kl. 2 om natten, man må ikke parkere sin bil til gene for andre, og man må ikke ændre på bygningernes facader på vilkårlig vis. Hvis alle vil lægge sig dette på sinde, vil meget af det efterfølgende forekomme naturligt. De tre cirkelslag er et lille samfund, hvis beboere er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Der er ingen øvre aldersgrænse for leje af boligerne, men beboerne skal ved indflytning være fyldt 55 år. Vi tilstræber en ligelig kønsfordeling og harmonisk beboersammensætning i harmoni med Brogaardens værdier og visioner. Der må ikke være hjemmeboende børn.

Ved første udlejning i 2023 får beboerne i den rækkefølge, der indgås aftale, mulighed for at vælge bolig og cirkelslag. Ved ledige boliger har beboerne mulighed for at bytte bolig inden ny udlejning. Ved bytte af bolig betragtes byttet som opsigelse af det hidtidige lejemål med de forpligtelser, der er forbundet hermed, herunder f.eks. i forbindelse med istandsættelse som led i fraflytningen.

Interesserede lejere har mulighed for at blive skrevet op til eventuelle ledige lejligheder. Listen må ikke sammenlignes med ventelister i almennyttige boligbyggerier, da Brogaarden forbeholder sig ret til at udleje boligerne, så den ønskede beboersammensætning opnås.

Selvfølgelig er boligerne ikke et all inclusive hotel, men næsten. Du har i hvert fald mulighederne. Som beboer på Brogaarden er du velkommen til, som alle vores øvrige gæster, at benytte faciliteterne i hovedbygningen, og du får din egen nøgle. Der er altid kaffe/the på kanden, som du frit kan benytte, måske læse dagens aviser, spille billard, bordtennis eller kort med andre beboere/gæster eller blot sidde og nyde stemningen i fællesarealerne eller på terrassen.

For beboere vil det være muligt at spise på samme vilkår som personalet. Prisen svarer til, hvad maden koster i den kommunale madservice.

Vi sidder i restauranten og får serveret mad tilsvarende vores gæster. Vi spiser sammen, når gæsterne er færdige med at spise. Derfor kan vi aldrig helt sige, hvad der er tilbage på en frokostbuffet. Men der er altid rigeligt. Som vores gæster i øvrigt også gør det, så rydder vi selv bordene, efter vi har spist.

Du kan også bestille dagens ret/menu eller frokost og nyde den i restauranten eller tage den med hjem som take away. Og selvfølgelig kan du også byde vennerne på mad eller holde en lille sammenkomst/fest på Brogaarden. Alt sammen på attraktive vilkår.

Kommer børn, børnebørn eller venner på besøg, er det altid muligt at leje ekstra værelser på Brogaarden. Hotelværelserne følger markedspriserne, men som beboer kan du leje værelser på attraktive vilkår. Dine gæster kan spise morgenmad hos dig i boligen, eller du kan bestille det på Brogaarden.

Rengøring
Vil du ikke selv gøre rent, eller ønsker du blot rengøringshjælp en gang imellem, har du også mulighed for, mod betaling, at få rengøringsholdet på Brogaarden til at gøre rent og pudse vinduer, ligesom håndklæde- og linnedpakker kan tilkøbes.

Kort sagt alle de muligheder, som du ville få som almindelig gæst på Brogaarden, men selvfølgelig kun i det omfang, du selv ønsker.

Betaling for ekstra ydelser, mad m.m. sker månedligt ved særskilt opkrævning, og opgøres i henhold til den enkelte boligs forbrug den forgangne måned. Afregningen sker omkring samme tidspunkt som den månedlige huslejeopkrævning udsendes.

Som kursuscenter har Brogaardens personale spidsbelastningsperioder omkring måltiderne. Perioder, som kræver ekstra hænder, men som giver udfordringer i forhold til en traditionel vagtplan. Det er svært at finde personale, som kun vil have 2-3 timers vagter omkring spisetider. Det kan også være aftenvagter i receptionen, hvor man tager imod nye gæster i døren.

Det er en del af vores dna, at vi siger goddag og farvel til alle vores gæster. Vi håber, at der måske vil være nogle beboere, som har tid og lyst til indimellem at påtage sig et antal lønnede småjobs til servicering af Brogaardens gæster og/eller mindre opgaver omkring pleje af arealer og bygninger.

På Brogaarden er vi ikke kun receptionister, tjenere og kokke. Vi er værter for vores gæster, og forsøger at hjælpe hinanden, som når vi har gæster derhjemme.

Pindstrup Fonden har ca. 150 frivillige voksne, som yder en stor indsats i forhold til fondens arbejde for børn og unge med handicap. De frivillige afvikler bl.a. ferielejre for børn i skolernes ferier. Mange af de ca. 75 handicap-, sygdomsbekæmpende- og sociale organisationer, som benytter Brogaarden efterspørger tit hjælp til pasning af børn, når deres forældre deltager i kurser i weekenderne. Det kan være et antal timer om for- og/eller eftermiddagen. Forespørgsler, som kun i begrænset omfang i dag kan opfyldes, selv om de frivillige udviser interesse. Det begrænsede antal timer står ikke i forhold til de omkostninger, som er forbundet med transport af frivillige fra alle dele af landet.

Det kunne være, at der blandt beboerne var interesserede, som havde lyst til at indgå i et ”bedstekorps”. Beboere, som kunne gøre en forskel i forhold til familier, som i mange situationer er pressede i forhold til at få dagligdagen til at hænge sammen, og hvor et weekendophold på Brogaarden er et tiltrængt pusterum, og hvor de fx får redskaber til at håndtere dagligdagen, indsigt i evt. sygdom/handicap og rådgivning i forhold til offentlige myndigheder m.m.

Vi er fælles om mange ting. Husorden- og beboervejledningen skal tjene til at skabe et godt miljø og til at holde bebyggelse og fællesarealer i god stand.

Men ikke mindst, så håber vi, at du vil føle dig hjemme, og i det omfang du ønsker det, falde ind i Brogaardens daglige rytme og stemning. Du er på den ene side vores gæst, men som beboer, og en del af Brogaarden, er du også vært for dine og alle vores øvrige gæster.

Det er ikke et krav, at du som beboer involverer dig i Brogaarden eller i omgangen med dine naboer. Men vi håber det. Det er hele den unikke idé, der ligger bag bygningen af Brogaarden Senior Resort.

Vi håber, det giver mening.

Boligerne er på lejebasis. Overvejer man et projekt på andelsboligbasis?

Nej. Vi har p.t. ingen planer om at udvide med andelsboliger.

Når man har gæster, børn/børnebørn, hvad er muligheden for bespisning?

Gæster, børn/børnebørn, kan spise med i restauranten på samme vilkår som øvrige gæster. Beboerne og deres gæster får rabat på restaurantregningen.

Er det rigtig forstået, at der ikke er udgifter til fællesomkostninger?

Ja. Der skal ikke betales fællesomkostninger.

Hvordan er busforbindelserne?

Fynbus rute 401-402 kører til Middelfart i dagtimerne. Bussen vil komme til at stoppe ved boligerne. Flextrafik er også muligt.

Kan man komme på venteliste, hvis man først er interesseret om 3-4 år?

Ja. Hvis man afleverer en ansøgning, hvor ansøger angiver, at man ikke er interesseret i en bolig nu, men blot ønsker at stå på venteliste. Det er uforpligtende at aflevere en ansøgning.

Er der mulighed for, at der kan laves en form for værkstedsbygning til mænd?

Ja. Vi har allerede fundet en løsning på ”værkstedsbygningen”, som mange, især mænd, har udtrykt et ønske om. I tilknytning vil vi også kunne indrette et ”kreaværksted”.

Bliver der ladestik til elbiler i alle boliger?

Ja, der er forberedt, så lejer kan sætte en boks op.

Der er planlagt en sti til Strib Landevej. Er der også planer om en sti til højskolevej?

Ví arbejder på en løsning.

Bliver udestuerne helårsisoleret?

Nej. Vi har valgt en løsning, hvor vi kan køre alt glas til side. Vi har dog talt med ejere af denne type udestue, og de bruger udestuen hele året.

Kan man få boligstøtte?

Da reglerne for boligstøtte er afhængig af bl.a. antal beboere og indtægt, kan vi ikke vejlede herom. Læs mere om boligstøtte på borger.dk eller kontakt Middelfart Kommune Borgerservice.

Hvad er størrelsen på boligen, der tæller med i boligstøtteberegningen?

70 m2.

Hvornår skal der underskrives lejekontrakt?

Så snart man har fået tildelt en lejlighed, skal der underskrives lejekontrakt.

Er der induktionskogeplade?

Ja.

Er der mikrobølgeovn?

Nej.

Må der holde en firmabil på den fælles parkeringsplads?

Ja.

Hvorfor er der ikke direkte adgang til toilettet fra soveværelset?

Vi har prioriteret, at vaskemaskine og tørretumbler står i et lukket skab på badeværelset, så der er ikke plads til en dør.

Er der taget højde for fx plads til hjemmehjælp?

Ja.

Er lejligheden med induktionskomfur og mikrobølgeovn?

Der er induktionskogeplade, men ikke mikrobølgeovn.

Er der hjul under køkkenøen?

Nej. Det var oprindeligt planen, men i starten af projektet var det planen, at køkkenøen skulle være på hjul, så den kunne flyttes, men det har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt, så nu er køkkenøen fast monteret.

Er der sokkelskuffer?

Nej, der er ikke sokkelskuffer.

Findes der en tegning med mål på?

Ja. Kan fås ved henvendelse til sa@brogaarden.dk

Er lejlighederne malet ved indflytning, eller skal man selv sørge for det?

Ja, lejligheden står nymalet ved indflytning.

Kan lejligheden indrettes til kørestolsbrugere?

Kontakt sa@brogaarden.dk for yderligere information.

Nyhedsbrevet, oktober 2022 kan downloades her.

Strib har meget at byde på

Strib filmen er sponsoreret af firmaer i Strib og produceret i samarbejde med Strib Lokaludvalg. Se filmen her.