Historisk overblik

Sådan blev Pindstrup Fonden en realitet

2023

Pindstrup Fonden sælger Hotel- og Kursuscenter Bymose Hegn

Pindstrup Fonden sælger Hotel og Kursuscenter Bymose Hegn i Helsinge. De formålsbestemte aktiviteter tilbydes fortsat på Jylland og Fyn.

2021

Pindstrup Fonden fejrer 50-årsjubilæum

Pindstrup Fonden har 50-årsjubilæum. I 1971 blev foreningen Pindstrup Lejren stiftet, og det er derved også 50 år siden, Prinsesse Benedikte sagde ja til at blive protektor for foreningen.

2020

Ferielejre for børn trods Covid-19 krisen

Det lykkedes trods Covid-19 sygdom, der lammede hele Danmark i foråret, at gennemføre alle sommerens ferielejre for børn med og uden handicap.

2018

Første familielejr på Pindstrup Centret

Ved hjælp af midler fra Socialministeriet afvikles den første familielejr for socialt udsatte familier på Pindstrup Centret, og i samarbejde med LEV lykkedes det at skaffe midler via handicappuljen til afvikling af 3 familiekurser for familier med børn med handicap.

Brogården igangsætter en renovering af fællesområder, køkken, tag og værelser.

2017

Første arbejdsweekend i mange år for frivillige

Den første arbejdsweekend i mange år, for frivillige, afvikles på Pindstrup Centret. Den store fælles grill fjernes, der sættes et overdækningssejl op på pladsen, så der kan etableres et udendørs loungeområde. Senere på året genetableres køkkenet med egen kok på Pindstrup Centret.

2016

Pindstrup Centret nedlægger eget køkken

Køkkenet på Pindstrup Centret med egen kokke nedlægges, og der etableres samarbejde med eksterne leverandører af maden til Pindstrup Centret. Det betyder også, at de frivillige på ferielejrene nu selv skal står for madlavningen under ferielejrene.

2015

LEV og Pindstrup Centret genoptager samarbejdet

Lars Juul Madsen fratræder som direktør for Pindstrup Centret, og Tina Buus Hansen, daværende økonomichef på Pindstrup Centret, tiltræder som direktør. Der udpeges nye direktører på både Brogaarden og Bymose Hegn

LEV og Pindstrup Centret genoptager samarbejdet og denne gang omkring kurser for familier med børn med handicap. Spejderhytten beliggende ved idrætshallen i Pindstrup, der tidligere var doneret til Pindstrup Centret, sælges til Pindstrup Skole.

2013

Opkøber Hotel- og Kursuscenter Bymose Hegn

Pindstrup Centret køber Hotel og Kursuscenter Bymose Hegn i Helsinge.

Opkøbet har flere formål, dels at hjælpe til bestyrelsens plan om øget indtjening til gavn for de formålsbestemte aktiviteter samt muligheden for nu at kunne tilbyde formålsbestemte aktiviteter på både Jylland, Fyn og Sjælland.

2012

Rejsegilde for ny familiefløj på Brogaarden

Det nye byggeri på Brogaarden indvies med deltagelse af Hendes Kongelig Højhed Prinsesse Benedikte. Familiefløjen, som nu står færdig med alt indrettet efter tilgængelighed for øje, får navnet Brohuset.

Indvielse af en shelterplads og banestien på Pindstrup Centret.

Bruger-/hjælperkursus afvikles ikke længere, da brugerne ikke længere kan modtage tilskud til kurset. Aflastningstilbud, på Brogaarden i weekenderne for børn med ADHD, ophører.

2011

Rejsegilde for ny familiefløj på Brogaarden

Der holdes rejsegilde på den nye familiefløj på Brogaarden.

2008

Pindstrup Centret overtager spejderhytte

Pindstrup Centret modtager en gave af Spejderne i Pindstrup på grund af deres nedlæggelse. Gaven er deres spejderhytte, som er beliggende ved Pindstrup Idrætshal. Der planlægges etablering af ny legeplads og et stort udekøkken på Pindstrup Centret.

2007

Hjemmeside om indsatsen på handicapområdet

I anledning af spejderbevægelsens 100-årsjubilæum oprettes en fælles hjemmeside, med ønsket om at kunne finde information om korpsenes indsats på handicapområdet og Pindstrup Centrets aktiviteter.

På Pindstrup Centret udvides restauranten på Center I med ca. 30 m2 og værelserne på Center II renoveres. De eksisterende værelser på Brogaarden renoveres. Det første bruger-/hjælperkursus for voksne gennemføres.

Årets Pind uddeles første gang på evalueringsweekenden for de frivillige.

2005

Søskendekurser for forældre og børn gennemføres

Der gennemføres søskendekurser, hvor det kun er forældre og søskende, der deltager. Renovering af idrætshallen på Brogaarden er færdig og klar til for første gang at tage imod Specialbørnehavernes Landskonference med 180 deltagere.

I FamilieNet Danmark er der introduktion af et medlemskontingent på kr. 50,- om året pr. familie. Pindstrup Centrets Venner nedlægges, da der ikke længere er engagement for foreningen blandt de frivillige.

Arkitekt C.F. Møller laver et projekt omkring en ny tilbygning af familiehuse på Brogaarden med tilgængelighed for øje. Projektet skal bruges til fundraising af midler til byggeriet.

2003

Sankt hans aften og nye muligheder på Brogaarden

FamilieNet Danmark starter en tradition med Sankt Hans aften på Brogården. Henrik Haagensen fratræder som formand for PLU efter 14 år som frivillig på formandsposten. Der etableres weekendaflastning for børn med ADHD på Brogården.

Samtidig arbejdes der på idéer og muligheder for finansiering af ombygninger til Brogården i forhold til tilgængelighed i lokalerne, og der arbejdes på at lave kurser for voksne med handicap og deres hjælpere omkring det at være sammen i et chef/ansat-forhold i dagligdagen.

2001

Indvielse af Brogaarden i Middelfart

Fonden Pindstrup Centret overtager og indvier Brogaarden i Middelfart efter højskolens konkurs.

Efter flere år med faldende deltagerantal, opnås der i 2001 et rekordhøjt antal deltagere til sommerens aktiviteter Der er stiftende generalforsamling i FamilieNet Danmark. Aktiviteterne i FamilieNet Danmark er primært båret af tilskud fra Socialministeriet.

2000

10 tjekkiske familier kommer på en uges kursus

Kanotur til Sverige for børn med og uden handicap genoptages, og der igangsættes et samarbejdsprojekt med den tjekkiske forening “Parents, Families and Friends of Children with Impairment” vedrørende forældreinddragelse. Aktiviteten er en uges kursus for 10 tjekkiske familier med børn med funktionsnedsættelse.

DAMP-foreningen ønsker, at Pindstrup Centret udbyder kurser i samarbejde med dem til deres målgruppe, og værelserne i Center II renoveres.

1999

Nye tider med nutidens unge

Dansk Supermarked afslutter alle deres kursusaktiviteter på Pindstrup Centret. PLU arbejder med stagnation i antal deltagere på ferielejrene ud fra følgende: “Pindstrup Centrets børneaktiviteter, når de er bedst, er et værdifuldt tilbud, som dog kan være vanskeligt at “sælge” til nutidens unge”.

1998

Enighed om en europæisk lejr på Pindstrup Centret

Spejderkorpsene og Pindstrup Centret bliver enige om at planlægge og gennemføre en europæisk I-Lejr på Pindstrup Centret i uge 31. Der påbegyndes en renovation af reception og toiletter på Center I.

Direktør for Radiometer A/S, Johan Schrøder, indtræder i fondsbestyrelsen, og der stilles forslag til, at Perlevej, hvor Pindstrup Centret Center I ligger, ændres til Johs. F. la Cours Allé.

1997

Weekendkursus på Holstebro Højskole

Et weekendkursus afvikles væk fra Pindstrup Centret på Holstebro Højskole som et forankringssamarbejde i lokalsamfundet.

1996

Pindstrup Centret fejrer 25-års jubilæum

Pindstrup Centret fejrer 25-årsjubilæum. Det er 25 år siden, vedtægterne blev godkendt.

1995

Stor tilslutning til familie-weekendkurser

Beboelseshusene renoveres på Pinstrup Centret. Den store grillplads anlægges og indvies. Søgningen på de 8 familie-weekendkurser er så stor, at nogle kurser dubleres.

1994

10-årsjubilæum for julemarkedet på Pindstrup Centret

Direktør Oluf Ravn fratræder og Lars Juul Madsen tiltræder som ny direktør. Julemarkedet på Pindstrup Centret afholder 10-årsjubilæum.

1991

Ungdomskursus i Tyrkiet og etablering af legeplads

En 142 m2 sansehave anlægges uden for Pejsestuen. Årets ungdomskursus afholdes i Tyrkiet, og der etableres legeplads.

1990

Ferieavis skaber stor interesse for ferielejre

Der leges med tanken om etablering af en legeplads. En ferieavis udsendes til mange skoler i landet. Der er overvældende tilslutning til Pindstrup Centret egne ferielejre.

1989

Første tur til udlandet for børn med og uden handicap

Der foretages omfattende renovering i svømmehallen. Den første aktivitet uden for Danmarks grænser afvikles; en kanotur til Sverige. Gruppen består af to voksne, tre børn med handicap og tre børn uden handicap.

1988

H.K.H. Prinsesse Benedikte åbner handicapdagen

Om- og udbygning af Servicehuset sættes i gang. Hendes kongelig Højhed Prinsesse Benedikte åbner handicapdagen med en tak til Djurs Sommerland for at stille parken til rådighed for det gode formål og for at støtte arbejdet på Pindstrup Centret.

1986

Finansiel fond oprettes med nye finansielle mål

Niels Abildgaard fratræder som Centerleder og Oluf Ravn tiltræder. Der oprettes en finansiel fond ”Fonden til støtte af den selvejende institution Pindstrup Centret” , hvis mål er anskaffelse af kr. 10 mio. Afkastet heraf skal gå til Pindstrup Centret som driftstilskud.

1986

Forældre undervises i støtte til børn med handicap

De første familie-weekendkurser afholdes, hvor familierne lærer, hvordan de kan støtte deres barn med handicap. Weekendaflastning for børn med fysiske handicap starter op på Pindstrup Centret.

1983

Driftsoverskud for første gang i historien

For første gang lejes Pindstrup Centret ud til kunder, der ligger uden for
Pindstrup Centrets formålsparagraffer. De nye kunder er private firmaer, og det øger udlejningen betydeligt. Center II indvies. Den samlede pris for Center II er lidt over kr. 5 mio.

1983 bliver det første år i Pindstrup Centrets historie med driftsoverskud. Bestyrelsen arbejder på en idé om et Center III.

1982

Pindstrup Centret fejrer 5-årsfødselsdag

Skovens Perle bliver Center II på Pindstrup Centret med en kursusbygning, 24 værelser og en svømmehal. Jens Bak fratræder som centerleder, og Niels Abildgaard tiltræder som ny centerleder.

I 1982 afvikles der en påskelejr, fire sommerlejre, en efterårslejr og fem familiekurser.
For første gang afholdes der kursus for frivillige ledere og kommende frivillige ledere til egne aktiviteter.

Pindstrup Centrets 5-årsfødselsdag fejres bl.a. ved, at Pindstrup Centrets Venner arranger Djurslandsfestival 1982. En festival med mange indslag og musik fra Poul Kjøller, Niels Hausgaard og Krebs band. Mere end 40 frivillige hjælper med plantning af 2000 træer og buske på friluftsarealet omkring Pindstrup Centret.

Bymose Hegn Hotel- og Kursuscenter opføres, og grønne rekreative områder anlægges.

1979

Pindstrup Centret køber Skovens Perle

Pindstrup Centret køber ”Skovens Perle”, der består af en svømmehal og et cafeteria.

1979

Der afvikles tre ferielejre og tre familielejre

Der afvikles i årets løb tre ferielejre og tre familiekurser, og som ny aktivitet et svømmekursus efter Halliwick metoden. Kurset afholdes i samarbejde med HASA.

På Rebild Festivalen får Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte overrakt en minibus, der via Victor Borge er skænket af Variety Clubs International. Umiddelbart efter overrækker Prinsessen bussen til Pindstrup Centret.

Støtteforeningen ”Pindstrup Centrets Venner” stiftes den 21. april.

Dialyseforeningen forærer to dialyseapparater til Pindstrup Centret, og der indrettes et dialyserum.

Boet efter Alfred Jacobsen er endelig opgjort, og fonden arvede endnu kr. 610.205.

1977

H.K.H. Prinsesse Benedikte indvier Pindstrup Centret

Navneforandringen bliver vedtaget til Pindstrup Centret, og Jens Bak ansættes som centerleder. Der bliver lavet en frø i gips, et vartegn fra eventyret i Scouting for Boys, World Brotherhood Edition 1946, side 246. Frøen skænkes af Spejderkorpsene og Sct. Georgs Gilderne i Danmark.

Fire udvalg nedsættes. Udvalgene skal hjælpe med driften af Pindstrup Centret;
Planlægningsudvalg (PLU)
Økonomiudvalg
PR-udvalg og
Teknisk udvalg.

PLU skal stå for tilrettelæggelse af de arrangementer, som Pindstrup Lejren selv står for. Den første arbejdsweekend for frivillige afvikles på Pindstrup Centret.

Indvielsen af Pindstrup Centret den 2. august overværes af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Ord fra indvielsen: ”Pindstrup Centret bliver det første sted i Danmark og måske Europa, hvor børn med og uden handicap kan være på lejrskole sammen.
Det center bliver verdenskendt. Så god er idéen bag det. ”

1976

Rejsegilde den 30. oktober 1976

Licitation afholdes med en samlet entreprisesum på kr. 5.804.964,20 ekskl. moms. Grundstensnedlæggelse foregår den 9. september, og rejsegilde bliver afholdt den 30. oktober. Igen afholdes der en familielejr og to træningslejre.

Den første pjece om projektet bliver lavet.

1973

Byggeri besluttes og udvalg nedsættes

Det bliver besluttet at påbegynde byggeriet det kommende år, og der nedsættes et seminar- og konferenceudvalg, som skal udbrede kendskabet til Pindstrup Lejren.

1973

Ansøgning om statslån

Der ansøges om et statslån hos Undervisningsministeriet til finansiering af helårsbyggeriet, og der afholdes tre træningslejre og en familielejr.

Der modtages endnu en restarv fra Alfred Jacobsen på kr. 100.000.

Drøftelserne om navneforandring fortsætter med forslag som Pindstrup centert eller Pindstrup lejren.

1973

Pindstrup Lejren tilkøber 18.100 m2 grund

Pindstrup Lejren underskriver endeligt skøde  på tilkøb af 18.100 m2 grund. Navneændringer til f.eks. Spejdernes Pindstruplejr drøftes.

1972

H.K.H. Prinsesse Benedikte bliver protektor

Lejrbygningen, der påtænkes i 1965, bliver opført i sommeren 1972 under navnet ”Servicehuset”. 1972 er også året, hvor Pindstrup-Lejren modtager kr. 500.000 i arv fra dansk-amerikaneren, Alfred Jacobsen. Herpå påbegynder bestyrelsen arbejdet med at bygge et helårs-fritidscenter. Arkitekterne Erik og Leif Bahn udarbejder skitseforslag til et center, og Hendes Kongelig Højhed Prinsesse Benedikte giver tilsagn om at være protektor for Pindstrup Lejren.

1971

Fonden Pindstrup Centret stiftes

Pindstrup Lejrens vedtægter godkendes af Socialministeriet, og der afholdes et stiftende repræsentantskabsmøde den 12. maj kl. 12.00 på Ryomgård Hotel. Fonden Pindstrup Centret er en realitet.

Karsten Torst Pedersen orienterer på mødet om ønsket om at bygge et helårscenter, og at Pindstrup Lejren håber at komme i betragtning ved fordeling af en arv fra en afdød dansk-amerikaner. Desuden er der et ønske om at købe et større jordareal.

Pindstrup Lejren forespørger Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte om at blive protektor for institutionen. Pindstrup Lejren modtager kr. 40.000 fra Prinsesse Benediktes bryllupsmønt til etablering af Pindstrup Lejren.

I 1971 opføres også Brogaarden, som oprindeligt er bygget som en social højskole stiftet af KFUM’s Sociale Arbejde.

1970

Fire korps går sammen om at lave vedtægter

De fire korps er enige om at tage næste skridt til stiftelse af en selvejende institution ”Pindstrup Lejren – et fritidscenter for børn  med handicap”. De fire korps laver sammen vedtægterne, og der etableres et repræsentantskab, som består af repræsentanter fra forskellige institutioner. Repræsentanterne får til opgave at udpege medlemmer til at indgå i bestyrelsen for den selvejende institution.

1968

Johs. F. la Cour får overrakt et hæderstegn

Den første Pindstrup Lejr afholdes med 24 drenge; 8 drenge med psykiske udfordringer og 16 drenge uden. Der bliver afholdt to sommerlejre på lejrpladsen med assistance af civilforsvaret, som udlejer telte i store størrelser. I forbindelse med lejrene får Johs. F. la Cour overrakt et hæderstegn. De resterende 14.250 m2 bliver købt for kr. 1,50 pr. m2 af Johs. F. la Cour, og i skødet står der, at arealet ikke må videresælges.

1967

Ønsket om at stifte en selvejende institution vokser

Hoffmanns Fond giver, som den første fond, et pengebeløb til byggeriet, i alt kr. 5.000. Der er enighed om at oprette en selvejende institution for Pindstrup Lejren, et fritidscenter for handicappede. Landsretssagfører, Ivar Lauritzen, laver et udkast til stiftelse af institutionen.

1965

Johs. F. la Cour tilbyder KFUM-Spejderne et areal

KFUM-spejderne, Karsten Torst Pedersen, sender en anmodning til direktøren for Pindstrup Mosebrug Savværk og Emballagefabrik, Johs. F. la Cour samt til skovrider J. E. Due, Løvenholms Godsadministration. Anmodningen handler om et besøg med henblik på rådgivning til valg af et areal, som KFUM-Spejderne kan benytte til opbygning af en lejrbygning med velordnede faciliteter og adgang til skovveje, som er egnet til kørestolsbrugere.

Johs. F. la Cour viser interesse og stor hjælpsomhed ved at tilbyde KFUM-Spejderne et areal.

1958

KFUM-Spejderne arrangerer den første teltlejr

KFUM-Spejderne, med Karsten Torst Pedersen i spidsen, arrangerer den første fælles sommerlejr for børn med og uden handicap.