Støt Pindstrup Fonden

Støt Pindstrup Fonden

Støt Pindstrup Fonden – fordi det giver mening

Pindstrup Fonden er godkendt af Skat som velgørende institution. Det betyder, at du som gavegiver kan få skattefradrag for gaver til Pindstrup Fonden. For at Pindstrup Fonden kan forblive på Skats godkendte liste over velgørende institutioner, skal vi hvert år modtage 100 personlige bidrag på min. kr. 200 kr. Bidraget på 200 kr. kan trækkes fra, og har du oplyst et CPR-nummer ved indbetalingen, så indberetter vi fradraget for dig. Vi er meget glade og taknemmelige for alle bidrag, små som store. Det hjælper os til at kunne afvikle alle vores formålsbestemte aktiviteter som f.eks. ferielejre for børn med og uden handicap.

Overførsel via netbank eller Mobile Pay

Det er meget nemt at hjælpe med en gave. Dit bidrag kan overføres via netbank til: Reg.nr. 7260, kontonr. 0002025982 eller MobilePay på 580788.

Regler for fradrag

Du kan i 2024 maksimalt få fradrag for et samlet gavebeløb på kr. 18.300. Det er muligt at fordele gavebeløbet på flere foreninger. Det er Pindstrup Fonden, der skal indberette gavebeløbet til Skat senest den 17. januar 2024. Du skal derfor huske at opgive navn og CPR-nummer, når du indbetaler gaven. Hvis ægtefæller foretager en fælles gaveindbetaling, så skal begge ægtefæller oplyse deres CPR-nummer og samtidig oplyse, hvordan de ønsker deres fælles gaveindbetaling fordelt mellem sig f.eks. med 50 % af beløbet til hver.

Testamentariske gaver

Pindstrup Fonden modtager også meget gerne testamentariske gaver, som kan modtages uden betaling af arveafgift. Såfremt Pindstrup Fonden ønskes betænkt, så er vi gerne behjælpelig med advokatbistand hertil. Du kan få mere information om at støtte Pindstrup Fondens arbejde ved henvendelse til fondens medarbejdere, der altid står klar til at hjælpe på telefon +45 6440 1700 eller pr. mail bro@pindstrupfonden.dk.