2. februar 2022

Godnathistorie fra os

DEN FØRSTE FERIELEJR I 1958

Historien starter tilbage i 1958, hvor KFUM-Spejderne arrangerede den første teltlejr for ”børn med og uden handicap”. Idéen var at integrere børn, med og uden handicap, ved deltagelse i forskellige fælles friluftsaktiviteter. Børn er jo børn, uanset om de fx sidder i kørestol eller har to ben at løbe på. Når børnene deltager i fælles aktiviteter, lærer de, at vi alle kan noget, og at vi trods ydre forskelligheder stadig er ens. 

Tiden var en anden. Der var ikke krav om tilgængelighed ved byggeri, så det var meget svært at finde handicapvenlige arealer, hytter og faciliteter. Derfor opstod ønsket om at bygge et nyt center, og gerne i Pindstrup på Djursland, hvor der var særdeles egnede arealer, tæt på by, skov og mose. Et multicenter for mennesker med og uden handicap. Og bygget, så det egner sig både til børn og unge, såvel som voksne og familier, private som virksomheder. 

Pindstrup Centret og prinsessen 

Herefter tog det hele fart. Ejeren af Pindstrup Mosebrug, som de fleste danske haveejere kender, direktør Johannes F. la Cour, donerede jord til vores første center. Lokalsamfundet og alle spejderkorpsene i Danmark var med til at gøre idé til virkelighed. I 1971 blev fonden Pindstrup Centret stiftet under protektion af H.K.H. Prinsesse Benedikte, og i 1972 arver fonden mere end 4 mio. kr. efter dansk-amerikaneren Alfred Jacobsen. Det var mange penge først i 70’erne. 

Men som i dag, så var det også dengang frivillige og ulønnede voksne som arbejdede for formålet. Og det tog tid med planlægning, udarbejdelse af arkitekttegninger, tilladelser m.m., men endelig i 1977 kunne H.K.H. Prinsesse Benedikte åbne Pindstrup Centret, tæt ved Aarhus og Randers. 

”Centret er i hele sin udformning skabt til formålet: at lade børn og unge mødes i forskellige aktivitets- og samværsformer og herigennem opleve, at et eller andet handicap hos et medmenneske egentlig ikke er nogen hindring for, at man kan have det rart sammen” blev der bl.a. sagt ved indvielsen. 

Viktor Borge og nye muligheder 

I 1979 var boet i Amerika endelig opgjort, og der kom endnu 610.205 kr. Temaet på årets Rebildfest var ”Vi og vore handicappede”. Gæstetaleren Dr. Viscandi, der selv er handicappet, besøgte Pindstrup Centret, og Prinsesse Benedikte var den danske hovedtaler. Viktor Borge havde også hørt om Pindstrup Centret, og til Rebildfesten fik prinsessen overrakt en minibus til Pindstrup Centret, skænket af Variety Clubs International. Han var selvfølgelig også på besøg på centret for at aflevere bussen til børnene. 

I 1982 fik vi mulighed for at købe naboen, som hidtil havde været motel. Det blev renoveret, udbygget og vi fik fordoblet kapaciteten og havde nu mulighed for at udvide med endnu flere kurser for familier med børn med handicap, samt ikke mindst at tjene penge til vores formål ved udlejning af kursusfaciliteterne til virksomheder, organisationer og foreninger. 

Hr. Møller, Brogaarden og broen 

Selv om Pindstrup Centret blev udvidet gennem årene, blev det mere og mere tydeligt, at væksten skulle ske flere steder, hvis vi fortsat skulle udvikle vores formålsbestemte aktiviteter. I 2002 fik vi mulighed for at købe kursuscentret Brogaarden ved Middelfart, tæt ved Lillebælt og Strib og Røjle mose. Brogaarden var oprindeligt opført som højskole i 1973 med det formål at bygge bro mellem mennesker, tydeligt inspireret af udsigten til den gamle og nye Lillebæltsbro. Et formål, som falder helt i tråd med fondens formål. 

At mennesker mødes er også den røde tråd i lokalplanen, som er udarbejdet for de tilkøbte arealer omkring Brogaarden. Ambitionerne er store, og takket være bl.a. en stor donation fra A.P. Møller Fonden, indviede H.K.H. Prinsesse Benedikte i 2012 den første fase, Brohuset. Ønsket har været, at oplevelsen for gæster og brugere med eller uden særlige behov ikke skal påvirkes negativt af institutionsagtige rammer, men i stedet foregå i tidssvarende, fuldt integrerede og autentiske rammer. Nybyggeriet kan rumme 14 familier i lejligheder med 2 værelser, og kan for fleksibilitetens skyld opdeles i 28 almindelige hotelværelser, hvert med eget bad/toilet. Alle værelser er orienteret mod fællesrummet, der samler sig omkring tre åbne ildsteder og store vinduesfacader mod de to Lillebæltsbroer. 

Bymose Hegn, moserne og ringen 

I 1978 brændte store dele af Bymosegård i Helsinge i Nordsjælland, og i 1982 blev der i tilknytning opført hotel og kursuscentret Bymose Hegn. Samtidig blev de omkringliggende arealer i henhold til lokalplanen udlagt til ”grønt rekreativt område med formål som spejder- og lignende friluftsaktiviteter”. Der var måske derfor en dybere mening med, at fonden i 2013 fik tilbudt at købe Bymose Hegn, Bymosegård og de tilknyttede arealer. Vi fik et længe ønske opfyldt. Vi blev repræsenteret på Sjælland, tæt på København. 

På én måde kan man sige, at ringen blev sluttet. Det var spejderbevægelsen som stiftede fonden og placerede det første kursuscenter ved mosen og skoven i Pindstrup. Brogaarden i Middelfart er også placeret ved skoven, Strib og Røjle mose, og senest har vi erhvervet de store naturskønne arealer til spejder- og friluftsområder og et fantastisk hotel og kursuscenter, tæt ved mosen i Helsinge. Men vi vil gerne mere! 

Alle kan noget – sammen kan vi mere 

Hver eneste dag året rundt får vores mange tusinde gæster på de tre kursuscentre gennem leg, læring og kreativitet en viden og erfaring, som gør, at de kan gøre en forskel. På samme måde lærer børn, unge og familier gennem vores aktiviteter, at vi alle kan noget, også selv om vi har et handicap. Vi vil bygge bro mellem mennesker og har den menneskelige udvikling i centrum, både for gæster og medarbejdere som for frivillige og ansatte. Det har vi forsøgt at symbolisere i vores logo, som blev indført tilbage i 1990. For alle os giver det mening! 

Nyheder